Andra Band

 

 

 

Carl-Axel började i Harpers Society i Lycksele efter att CatoKebes slutat

 

 

 

 

 

 

 

S:t Pauls (Palefaces)

Jan Harr, Kennet Stenberg, Roland Johansson, Paul Höglander och Roger (Pontare) Olsson